Information från PAN

Spara favorit 8 maj maj 2018

Vid personalansvars-nämndens möte 3 maj fattades beslut i fyra personalärenden.

Mittuniversitetets personalansvarsnämnd har beslutat att polisanmäla fyra medarbetare på IT-avdelningen för skälig misstanke om mutbrott då de mottagit teknisk utrustning av en utbildningsleverantör till ett värde mellan 2000 och 5000 kronor.

– Det är väldigt tråkigt att vi tvingas till den här åtgärden, men det är vår skyldighet att låta polisen utreda misstankarna. Vi har inte dömt någon, men situationen är allvarlig och riskerar att påverka förtroendet för oss som myndighet. Vi får se vilka slutsatser vi kan dra av detta för att undvika att hamna i en liknande situation igen, säger Arne Wahlström, chefsjurist på Mittuniversitetet.

Mittuniversitetets bedömning är att det kan föreligga skälig brottsmisstanke om mutbrott. Enligt lagen om offentlig anställning ska Mittuniversitetet anmäla till åklagare om det finns skälig misstanke att en medarbetare gjort sig skyldig till mutbrott i sin anställning.

– Flera liknande fall har upptäckts hos andra myndigheter det senaste året, men mig veterligen har vi aldrig tidigare varit i den här typen av situation. Det är ytterst beklagligt för oss och för de inblandade. Vi fokuserar nu på att bistå polisen och avvaktar utfallet av deras utredning innan vi eventuellt vidtar andra åtgärder, säger Arne Wahlström.

Ärendena upptäcktes efter att Riksrevisionen uppmärksammade universitetet på att en utbildningsleverantör som förekommit i liknande ärenden på andra myndigheter också levererat tjänster till Mittuniversitetet. Beslutet om polisanmälan har fattats efter interna utredningsinsatser. Inga fler medarbetare är föremål för utredning.

– Vi har haft dialog med ansvarig chef, medarbetarna och de fackliga organisationerna sedan detta blev känt. Samtliga medarbetare har under hela processen erbjudits stöd av chef, fack och företagshälsovård. Vi har varit och är mycket angelägna om att värna medarbetarnas hälsa eftersom det finns de som mår mycket dåligt av detta, säger Victoria Sjöbom, HR-chef på Mittuniversitetet.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu