Beslut om ny plattform för distansundervisning

Spara favorit 16 maj maj 2018

Rektor har beslutat att Adobe Connect ska ersättas av Zoom som är en tjänst för digitala möten. En extern projektledare kommer att tillsättas för att ge bästa möjliga förutsättningar att lyckas med övergången.

Adobe Connect har tillhandahållits av Sunet – Swedish University Computer Network –  som nu avvecklar sitt avtal med Adobe. De har som ersättning upphandlat Zoom. Det är en modern och mer lätthanterlig plattform som gör det enkelt att genomföra grupparbeten, seminarier och föreläsningar virtuellt via dator och oberoende av fysisk närvaro på campus. Många andra svenska lärosäten väljer också att övergå till Zoom eftersom tjänsten erbjuds visa Sunet.

Förvaltningschef Lotten Glans ansvarar för genomförandet och har fått rektors uppdrag att omgående upphandla en extern projektledare för att säkerställa att övergången till den nya plattformen kan genomföras på bästa sätt både vad gäller teknik och verksamhetsförändring. Övergångsprojektet kommer att inledas närmaste månaden och pågå hela hösten, bland annat kommer berörda miljöer i höst erbjudas utbildning och stöd.

Preliminärt är tidpunkten för när övergången från Adobe Connect till Zoom ska ske för Mittuniversitetet i januari 2019. Exakt tidsperiod för när övergången ska ske blir en av de första saker som projektet ska titta närmare på. Så snart detta är klart kommer information att gå ut. 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu