Projektmedel att söka – allmänna lärosätesprojektmedel och WCR-medel

Spara favorit 6 apr april 2018

Rektor har avsatt tio miljoner kronor för strategiska utvecklingsprojekt 2019 och en miljon för projekt kopplade till World Championships Region (WCR) och respektive VM 2019.

Alpmedel

Syftet med de allmänna lärosätesprojektmedlen (alpmedel) är att stimulera Mittuniversitetets utveckling med projekt som kan fungera som piloter eller förstudier för en bredare användning inom lärosätet. Medel kan sökas för projekt inom forskning, utbildning, samverkan eller administration. Det är även möjligt att söka för fleråriga projekt. 

Alla organisatoriska delar inom universitetet; avdelningar, fakulteter, bibliotek, centrumbildningar och administrativa stödfunktioner inom förvaltning och KOM/SAM är välkomna att ansöka om alpmedel. Sista ansökningsdag är den 4 juni.

Mer information och mall för ansökan 

WCR-medel

När det gäller finansiering av projekt med wcr-medel så ska projekten utgå från behov hos WC-regionen och/eller respektive VM 2019. Projekten kan omfatta såväl utbildning som forskning. Totalt finns en miljon kronor avsatta. Skicka in ditt projektförslag senast den 21 juni. 

Mer information och formulär för att skicka in projektförslag

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu