Oförändrade anslagsnivåer i regeringens vårändringsbudget

Spara favorit 16 apr april 2018

Vårändringsbudgeten kom inte med några stora nyheter, utgiftsområdet för utbildning och universitetsforskning ligger i stort sett fast för 2018.

På morgonen den 16 april presenterade regeringen sin vårändringsbudget och ekonomiska vårproposition. Utgiftsområdet för utbildning och universitetsforskning, dit Mittuniversitetets verksamhet hör, ligger i stora drag fast under den resterande delen av året jämfört med budgetpropositionen för 2018 som presenterades i höstas. Det så kallade kunskapslyft som inleddes i och med höstens budgetproposition kommer också enligt vårpropositionen att lägga grunden för regeringens fortsatta högskolepolitik vid förnyat förtroende efter valet i höst.

När finansminister Magdalena Andersson presenterade vårpropositionen angav hon även att utrymmet för ytterligare reformer under 2019 i allmänhet förväntas vara begränsat, men att sådant utrymme åter finns tillgängligt från 2020 och framåt.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu