Nya chefer från den 1 maj

Spara favorit 27 apr april 2018
Lotten Glans, Maria Torstensson, Peter Degerman och Agneta Sundvisson.

Maria Torstensson blir tf. kanslichef vid NMT från 1 maj då Lotten Glans börjar sin anställning som förvaltningschef, Peter Degerman blir tf. avdelningschef för HUM och Agneta Sundvisson blir tf avdelningschef för ANTA.

Maria Torstensson har förordnats till tf. kanslichef för fakultetskansliet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT, fram till den 30 april 2019. Under perioden ska anställningen som kanslichef annonseras ut.

Peter Degerman har utsetts till tf. avdelningschef för Avdelningen för humaniora, HUM, fram till dess att ny avdelningschef utses. Förordnandet omfattar perioden 1 maj – 31 augusti 2018.

Agneta Sundvisson har förordnats som tf. avdelningschef för Antagningsavdelningen, ANTA, för tiden 1 maj – 31 oktober 2018. Charlotta Hellhof är tjänstledig under denna period.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu