Mittuniversitetet medverkar i utbildningsprojekt för samhällskommunikatörer

Spara favorit 23 apr april 2018

Mittuniversitetet är engagerade i ett utbildningsprojekt i förmån för nyanländas hälsa, delaktighet och välmående. I torsdags hölls en utbildningsdag på Campus i Sundsvall där 23 hälso- och samhällskommunikatörer deltog.

Utbildningsdagen ingår i MILSA utbildningsplattform som startades den 5 mars i år. I projektet samverkar universitet, länsstyrelser, experter inom olika sakområden och idéburna organisationer. Mittuniversitetet är ett av fem lärosäten som tillsammans ansvarar och bistår med sakkunniga inom viktiga områden i utbildningen.

Åsa Svensson, lektor i folkhälsovetenskap, är en av lärarna som arbetar med utbildningsplattformen.

– Vi är tre stycken på avdelningen för hälsovetenskap (HLV) som ansvarar för Mittuniversitetets del i utbildningen, jag, Heidi Carlerby och Sara Svanholm. Utbildningen ges på distans och vi tar fram material och undervisar i två av kursens moduler. Vi är starka inom distansundervisning här på Mittuniversitetet och eftersom den här utbildningen fokuserar på folkhälsa och dessutom ges på distans kan vi bidra genom vår kunskap, berättar hon.

Åsa Svensson menar på att MILSA-projektet i sig är viktigt och att hon genom att medverka i det även får mer kunskap om nyanländas hälsa och behov av hälso- och samhällsorientering.

– Jag har inte forskat inom nyanländas hälsa, som många av de andra har gjort som arbetar med det här, så jag lär mig jättemycket! Framförallt av att träffa samhällskommunikatörerna som deltar. De har väldigt mycket erfarenheter och bra kompetens redan, säger hon.

Utbildningen syftar till att utvidga samhällsorienteringen som ges till nyanlända till att även inkludera hälsokommunikation. Att vara deltagande i ett nytt samhälle är inte helt lätt och det är just sådana frågor som föreläsare under utbildningen lyfter. Tanken är utbilda hälso- och samhällskommunikatörer med den kunskap som krävs för att bidra till nyanländas positiva hälsoutveckling och att möjliggöra för dem att bli välinformerade och delaktiga samhällsmedborgare.

Här hittar du mer information om MILSA-projektet.

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu