Lika villkorspriset 2018 – app mot härskartekniker

Spara favorit 25 apr april 2018

Gruppen bakom appen som ska motverka härskartekniker och diskriminerande maktstrukturer får årets lika villkorspris som delas ut vid lika villkorsdagen den 16 maj.

Rektor har beslutat att lika villkorspriset 2018 tilldelas Lisa Sällvin, Heléne Zetterström-Dahlqvist, Emelie Larsson, Karin Larsson-Hult och Michaela Castellanos från Forum för genusvetenskap och forskargrupperingen som kallar sig för Forum för digitalisering. Priset utbetalas till pristagarnas respektive avdelning att disponeras av pristagaren för kompetensutveckling eller liknande inom lika villkorsområdet.

Motiveringen lyder:
”Lisa Sällvin, Heléne Zetterström-Dahlqvist, Emelie Larsson, Karin Larsson Hult och Michaela Castellanos har genom att utnyttja modern teknologi skapat ett lättillgängligt verktyg, som möjliggör för var och en att utifrån upplevda vardagssituationer öka medvetenheten om, synliggöra och motverka härskartekniker och diskriminerande maktstrukturer. I ljuset av #metoo-rörelsen har de på detta sätt bidragit till att öka kunskapen och medvetenheten kring dessa frågor, och därmed skapat förutsättningar för en bättre arbetsmiljö för medarbetare och studenter – fri från härskartekniker, kränkningar och sexuella trakasserier.”

Appen presenteras i samband med prisutdelningen på lika villkorsdagen den 16 maj. Program och anmälan

Nyhetsartikel om appen

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu