Du behöver ha kunskap om nya dataskyddsförordningen

Spara favorit 10 apr april 2018

Nu finns ett utbildnings- och informationsmaterial om det som du, och varje anställd, måste veta om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj.

Det är Mittuniversitetet som har det yttersta ansvaret för all behandling av personuppgifter som sker inom ramen för verksamheten. Kravet på dig som enskild medarbetare är att du ska hantera personuppgifter på ett korrekt sätt och ha kunskap om de regler som gäller för just dina arbetsuppgifter. 

GDPR ställer högre krav på tydlig information, dokumentation och hantering av personuppgifter än den nuvarande personuppgiftslagen (PuL).

Utbildnings- och informationsmaterialet om GDPR är sammanställt utifrån ett lärosätesperspektiv. Det är tänkt att ge dig en grundkunskap kring förordningen och tydliggöra vad som gäller för det dagliga arbetet. Tanken är också att du ska veta när det är dags att söka ytterligare kunskap och var denna finns att hämta. Som grund bör du utöver bakgrund i avsnitt 1 ha koll på det som presenteras i avsnitt 3 och 4.1 om gemensamma grunder samt arkivering.   

I materialet finns även, som bilaga, de checklistor som tagits fram som vägledning för vilket innehåll som behöver finnas med i den information som enligt dataskyddsförordningen ska ges när personuppgifter samlas in.

Vid osäkerhet om vad som krävs av dig vid hantering av personuppgifter enligt GDPR och för att samråda om vilka åtgärder ni behöver vidta inom din avdelning/motsvarande för att leva upp till GDPR kontakta din närmaste chef.

Utbildnings- och informationsmaterialet kommer inom kart att översättas till engelska och tillgängliggöras för icke svenskspråkiga medarbetare.

Utbildnings- och informationsmaterial angående dataskyddsförordningenLyssna

Under Stöd och service här i medarbetarportalen finns en sida med mer information om GDPR, där finns även en sida med exempel på avtals- och informationstexter.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu