Möt Anna-Lena Perdahl – om första året som universitetsstrateg

Spara favorit 22 feb februari 2018
Universitetsstrateg Anna-Lena Perdahl på väg genom Ljushallen, Campus Östersund.

I denna intervju berättar Anna-Lena om de uppdrag hon jobbat med sedan hon började på Mittuniversitetet och blickar även lite framåt.

Hur skulle du vilja beskriva din roll för någon som inte är insatt?

– Den kanske viktigaste delen av min roll och mitt uppdrag är att arbeta aktivt för att strategiskt länka samman olika idéer och processer inom och mellan olika områden. I universitetsledningen är jag den som inte har ett uttalat ansvarsområde såsom utbildning, forskning eller administration. Det kan förhoppningsvis bidra till att jag inte driver specifika frågor kopplat till dessa områden utan kan driva andra frågor som kopplar ihop dessa områden.

Hur har första året som universitetsstrateg varit?

– Första året har varit spännande och utmanande. Det strategiska arbetet på Mittuniversitetet är spännande eftersom det finns så många intressanta idéer om hur vi kan utveckla vår verksamhet och det gäller att samla ihop och kanalisera idéer på ett bra sätt. Utmaningen har under året främst handlat om att hantera att jag endast arbetar 25 %, vilket inte fungerat så bra. Det blir lätt nästan det dubbla.

Vad har du gjort?

– Under året har jag arbetat inom flera strategiska utvecklingsområden vilket redan nu resulterat i flera nya eller utvecklade samarbeten för Mittuniversitetet.

Under 2018 är det arbetet med vår idrottssatsning som jag ägnat mest tid åt. Förutom den formering av ett administrativt paraply för idrottsrelaterade frågor vid Mittuniversitetet där bland annat Riksidrottsuniversitetet, RIU, ingår har jag förhandlat fram ett avtal med World Championships Region 2019, WCR 2019, som rektor snart kommer att skriva under. Inom ramen för det avtalet kommer avdelningar att kunna söka medel för både utbildnings- och forskningsprojekt relaterade till de två VM:en 2019, alltså både alpina och skidskytte. När det gäller det här administrativa paraplyet för idrottsrelaterade frågor är Kerry McGawley, Sture Espwall och jag precis mitt uppe i rekrytering av en biträdande idrottskoordinator. Det känns viktigt och spännande för att Mittuniversitetet ska kunna ta nästa steg i utvecklingen som idrottsuniversitet. Inom idrottsområdet är vi också på gång med nya universitetsövergripande avtal med Svenska skidförbundet alpina delen och SOK (Sveriges Olympiska Kommitté). Som en följd av det samarbetet så har vi också börjat titta på om och hur vi kan samarbeta med den medicinska fakulteten vid Umeå universitet om ett idrottsmedicinskt centrum kopplat till idrott.

Under hösten arbetade jag mycket med det samarbete med Luleå tekniska universitet och Umeå universitet som jag initierat i samarbete med Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå. Innovationsplattform Norr, som vårt universitetssamarbete kommit att benämnas, har också inneburit många kontakter med organisationer och kommuner i norra Sverige och främst våra närregioner. Givetvis är intresset för det vi gör på Mittuniversitetet stort i regionen och inte minst från kommunerna. Och med dem arbetar jag tillsammans med andra i universitetsledningen och förvaltningen, aktivt med att skapa förutsättningar för framtida samarbeten med hjälp av formandet av samarbetsavtal.

Under året har jag också börjat dra i en del trådar kring breddad rekrytering och tänkbara kommande samarbeten med yrkeshögskola, Folkuniversitet och andra utbildningsaktörer. Och så har jag förstås varit ett strategiskt stöd till rektor i en mängd både interna och externa frågor och deltagit i olika fora såsom Mittforum och universitetsstyrelsen.

När du blickar framåt – vad står på tur fram över året i ditt uppdrag som universitetsstrateg?

– Nästa större del som jag kommer att arbeta med, förutom det som redan är igång, är något som kommer att lanseras under våren. Det finns så många idéer om verksamhetsutveckling på Mittuniversitetet och istället för att ha kvar medlen som en pott hos rektor så har jag arbetat fram ett ramverk för en fond som kommer lanseras i vår. Jag kommer att ansvara för den och från den kommer avdelningar kunna söka medel för större utvecklingsprojekt som kan komma hela universitetet tillgodo.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu