Förbättrat stöd i Statens servicecenters nya webb

Spara favorit 15 feb februari 2018

Måndag 19 feb öppnar Statens servicecenter sin nya webbplats ”Portalen” för medarbetare vid Mittuniversitetet och övriga kundmyndigheter. Den ersätter den tidigare webbplatsen kallad ”Kundwebben”.

Om Portalen

Portalen är vägen in till Statens servicecenters service. Den hjälper dig att på ett enkelt och effektivt sätt lösa dina uppgifter som du behöver utföra hos Statens servicecenter, både genom självservice men också genom hjälp och stöd från Statens servicecenters handläggare.

I Portalen kan du som användare få svar på dina frågor, ta del av nyheter, registrera, och följa ärenden.

Målbilden för Portalen är att innehåll som visas ska vara riktat mot dig som användare och vad som gäller för just dig och Mittuniversitetet. Redan från start kommer du upptäcka att Portalen har fler förbättringar mot den tidigare Kundwebben, bland annat finns följande förbättringar på plats:

  • Du kommer enkelt kunna se, följa och uppdatera dina ärenden.
  • Du kommer själv kunna återöppna ärenden som avslutas inom 5 arbetsdagar, exempelvis om något varit oklart eller om du har en följdfråga.
  • Du kommer kunna se vilka filer du skickat in i ärenden.

För att minska risken att känslig information kommer på avvägar gällande dina ärenden kommer svar och kompletteringar inte skickas ut via e-post, utan endast visas i Portalen. På detta sätt skyddas informationen från att obehöriga får tillgång till den.

Som anställd hos Mittuniversitetet har du automatiskt behörighet till Portalen. Portalen hittar du på följande adress https://portalen.statenssc.se

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu