Registraturen digitaliseras 1 jan

Spara favorit 3 dec december 2018

Det betyder att när du ska skicka in handlingar till registraturen så ska du för de flesta handlingstyper endast skicka dem digitalt. Info om vilka och hur finns här i portalen och ges även vid infoträffar via Skype den 11 och 14 dec.

Registraturen (Diariet) kommer med start den 1 januari 2019 att övergå till en digital hantering av Mittuniversitetets allmänna handlingar. Den största delen av alla handlingar kommer registraturen att hantera helt elektroniskt och inte längre arkivera i pappersform. Alla handlingar kommer att registreras digitalt och mellanarkiveras/lagras i diariesystemet W3D3 (vilket redan görs i dagsläget) och kommer i ett senare skede att arkiveras elektroniskt.

Detta innebär att från och med den 1 januari 2019 behöver de allra flesta handlingstyper bara skickas in digitalt till registraturen via e-post till registrator@miun.se och inte som pappershandlingar via internpostens bruna kuvert. Exempel på originalpappershandlingar som är undantagna och som även i fortsättningen måste skickas in till registraturen för att bevaras och arkiveras är underskrivna avtal och vissa justerade protokoll.

Mer information

På Arkiv och diariums sida finns information om de förändringar digitaliseringen innebär och vilka handlingstyper som är undantagna. Digitalisering av diariet 2019

Informationsträffar

Under hösten har registraturen haft riktade informationsträffar. Om du inte hade möjlighet att delta erbjuds ytterligare två informationsträffar via Skype i december som är öppna för alla medarbetare. Tisdag 11 december kl 15:00 och fredag 14 december kl 09:00. Informationsträffarna tar ca 30 min och vid intresse att delta skicka mejl till: ronny.asp@miun.se för att få kallelse med länk.

Vid frågor

Har du frågor och funderingar är du alltid välkomna att kontakta registraturen/diariet.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu