Personalärende vidare till SAN

Spara favorit 14 dec december 2018

Mittuniversitetet har nu skickat in sin utredning till Statens ansvarsnämnd, SAN, gällande de grova anklagelser mot en professor som inkom under hösten, och begärt att SAN ska pröva frågan om avsked.

SAN ska nu avgöra om de ska ta upp ärendet och i så fall pröva om det finns grund för avsked.

Personen är fortsatt avstängd med lön. Någon tidsplan för när besked kan väntas från SAN finns inte i nuläget.

När det gäller den andre anställde som också omfattas av anklagelser inväntar vi nu den utredning som företagshälsovården genomfört. Utredningen bör vara klar under december månad. Den personen är inte avstängd.
De polisanmälningar som gjordes av de inblandade tidigare i höst är nedlagda.

Berörd avdelning är informerad. 

Tidigare medarbetarinfo i ärendet.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu