Namn på HUV:s nya avdelningar beslutade

Spara favorit 5 dec december 2018

EVJ och TUG bildar Avdelningen för ekonomi, geografi, juridik och turism, EJT. HUM och SHV slås ihop till Avdelningen för humaniora och samhällsvetenskap, HSV. PSY och SOA blir Avdelningen för psykologi och socialt arbete, PSO.

Rektor beslutade för en dryg månad sedan om Fakulteten för humanvetenskaps nya organisation där sex avdelningar slås samman till tre nya avdelningar den 1 januari 2019. Vid rektors beslutsmöte den 4 december fastställdes namnen på de nya avdelningarna inklusive engelsk översättning och nya organisationsnummer.

Avdelningen för ekonomi, geografi, juridik och turism, EJT
Department of Economics, Geography, Law and Tourism
Organisationsnummer: 5013
I avdelningen ingår ämnena företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, kulturgeografi, geografi och turismvetenskap.

Avdelningen för humaniora och samhällsvetenskap, HSV
Department of Humanities and Social Sciences
Organisationsnummer: 5014
I avdelningen ingår ämnena engelska, historia, litteraturvetenskap, svenska språket, svenska som andra språk, religionsvetenskap, kriminologi, genusvetenskap, sociologi och statsvetenskap.

Avdelningen för psykologi och socialt arbete, PSO
Department of Psychology and Social Work
Organisationsnummer: 5010
I avdelningen ingår ämnena psykologi och socialt arbete.

Övriga tre avdelningar inom HUV förblir oförändrade, dvs. HLV, OMV och UTV.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu