Introduktion för nyanställda på MIUN

Spara favorit 7 jan januari 2019

Nu är det dags för Mittuniversitetets gemensamma introduktionsdag för alla nyanställda!

Syftet med dagen är att ge en övergripande bild av Mittuniversitetet som organisation, vår Strategi, Vision samt Ledning och styrning. Förutom att ni får en presentation av Mittuniversitetets organisation kommer vi även gå ut och göra studiebesök i en verksamhet samt prata om Mittuniversitetets syn på Medarbetarskap, Samverkan och Arbetsmiljö. Ni får också ta del av viktig information kring de regelverk som gäller vid en anställning inom staten.

Östersund
Datum: 7 februari (Sista anmälan 1 februari)
Tid: kl. 08.30 – 15.10
Lokal: G3358

Sundsvall
Datum: 21 februari (Sista anmälan 15 februari)
Tid: kl. 08.30 – 15.10
Lokal: D307

Anmälan görs i formuläret här nedan. 

Vid frågor kontakta Madeleine Juliusson.

Välkommen på Mittuniversitetets Introduktionsdag!

Anmälan

Jag vill anmäla mig till introduktionen i:
Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu