Åtgärda dina fakturor inför årsbokslutet

Spara favorit 2 jan januari 2019

Fakturor ska vara godkända i Agresso före den 9 jan kl 14. Om du ej har möjlighet att göra det ska ersättare utses.

Nu börjar Mittuniversitetet närma sig årsbokslut. Bokslutets tidplan styrs av den tidplan som Ekonomistyrningsverket har satt för alla myndigheter. 

Bokslutet innebär bland annat att alla fakturor måste åtgärdas. Det får inte finnas några fakturor kvar i fakturaflödet när ekonomiavdelningen stänger.

Det är därför viktigt att du åtgärdar fakturor löpande i Agresso EFH men senast kl. 14 den 9 januari, för att Slutattestant (oftast avdelningschef) ska hinna åtgärda fakturorna innan stängning (10 januari kl. 14).

Om du av någon anledning inte kan åtgärda dina fakturor under slutet av december och början av januari måste du utse en ersättare. Mejla namnet på din ersättare samt aktuella datum till Anna Lundgren och Cecilia Bergståhl. Det går även att logga in hemifrån, via VPN på din arbetsdator.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu