Rekrytering av prorektor pågår

Spara favorit 22 nov november 2018

Rekryteringen av prorektor för forskning pågår. Fyra prorektorskandidater har intervjuats och två av dem, Mikael Nordenmark och Håkan Wiklund presenteras nu för en samrådsgrupp.

Den 22 november utsåg regeringen formellt Mats Tinnsten till rektor för Högskolan i Borås. Arbetet pågår nu med att utse hans efterträdare. Styrelsen, som utser prorektor, har tillsatt en rekryteringskommitté som arbetar med rekryteringen. Den består av styrelsens ordförande Peter Nygårds, Margareta Norell Bergendahl, Anders Fällström, Katarina L Gidlund, Linus Theorell och Tobias Schelin som studentrepresentanter samt Per Bergman och Ummis Jonsson som personalföreträdare.

Slutligt förslag till ny prorektor ska behandlas av universitetsstyrelsen den 12 december.  

Samrådsgrupp

För att få en transparens i processen är en samrådsgrupp utsedd och har sitt möte den 29 november. Den består av 6 lärare (fakultetsnämnderna har utsett 3 var).

 • Magnus Norgren, CHE
 • Lena-Maria Öberg, DVS
 • Benny Thörnberg, EKS
 • Erika Schagatay, HLV
 • Johanna Ekdahl, PSY
 • Peter Öhman, EVJ

2 studenter (utsedda av studentkårerna):

 • Felix Breitholtz, Östersund
 • Caroline Wendle, Sundsvall

2 personalrepresentanter (utsedda av de fackliga organisationerna):

 • Jokka Flaming, SACO
 • Maria Fredlund, ST

2 representanter från teknisk-administrativ personal (utsedda av personalföreträdarna):

 • Börje Norlin, EKS
 • Malin Johansson, BIB

Sammansättningen kan komma att justeras vid förhinder

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu