Översikt över systemförändringar i samband med omorganisation

Spara favorit 7 dec december 2018

Mittuniversitetets digitala stödsystem anpassas till den nya organisatoriska strukturen. Nu finns en översikt där du kan läsa mer om arbetet som pågår.

Att Mittuniversitetets organisation förändras har väl inte undgått någon. Det gäller både HUV:s nya organisationsstruktur och  förvaltningens omorganisation. Förändringarna innebär bland annat ett omfattande arbete för att anpassa de digitala stödsystemen till den nya strukturen. För dig som berörs kan det vara bra att hålla sig uppdaterad kring förändringsarbetet. Därför finns nu en webbsida med en översikt över de förändringar som sker där det framgår vad som görs och när. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Här kan du ta del av sidan med systemförändringar i samband med omorganisation.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu