Ökade krav på hantering av e-post

Spara favorit 27 nov november 2018

När du hanterar e-post ska du numera, förutom att följa regelverket för allmänna handlingar, även följa regelverket för personuppgiftshantering. En ny guide ger stöd i detta.

De flesta regler för hur e-post ska hanteras har gällt redan tidigare; vad som är en allmän handling, hur dessa ska tas omhand, vad man gör med sådant som inte är en allmän handling etc. Det som är nytillkommet är att dataskyddsförordningen (GDPR), till skillnad från dess föregångare personuppgiftslagen, även gäller e-post.

I princip alla meddelanden som kommer in till eller skickas från namn@miun.se innehåller minst en personuppgift (avsändare/mottagare/signatur etc.) och därför måste vi, förutom att följa regelverket för allmänna handlingar, även följa regelverket för personuppgiftshantering. E-post är inte ett arkiv utan enbart ett verktyg som kan användas för lagring av meddelanden som antingen ska rensas eller har kort gallringsfrist (dvs. ska gallras inom 2 år eller tidigare). 

För att underlätta hur vi ska tänka kring vad som kan och ska gallras/slängas respektive bevaras när det gäller e-postmeddelanden, har arkivarie tillsammans med juristfunktion tagit fram en steg för steg-guide som ska underlätta hanteringen av de e-postmeddelanden som skickas till/från dig på namn@miun.se.

Guiden innehåller även exempel på några olika handlingstyper med svar på hur dessa ska hanteras.

Guide för gallring/rensning och bevarande av e-postmeddelanden

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu