Regeringens nya budgetproposition

Spara favorit 19 nov november 2018

Förra veckan presenterade regeringen budgetpropositionen för 2019, vad innebär den?

Förra veckan presenterade regeringen budgetpropositionen för 2019, som till följd av det parlamentariska läget i år utgör en så kallad övergångsbudget.

Detta innebär att universitetets anslagsnivåer föreslås ligga kvar på i princip samma nivåer som 2018, med förändringar för primärt pris- och löneläge.

Den främsta effekten jämfört med tidigare angivna planeringsförutsättningar från budgetpropositionen för 2018 är att påbörjade utbyggnader av utbildningsverksamheten föreslås avstanna. Detta gäller såväl uppräkning av anslag som förväntningar på ökning av antal nybörjare och helårsstudenter.

Vi kommer sannolikt att få se större förändringar i samband med vårändringspropositionen 2019 (kan eventuellt tidigareläggas), när en ny regering lär finnas på plats. Vi kan också förbereda oss för en kortare och något ryckigare planeringshorisont än vanligt under det kommande året.

För mer information om budgetprocessen se: https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ett-budgetar--tre-olika-sorters-propositioner/

Frågor om budgetpropositionen hänvisas till Stefan Lundborg.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu