Nöjda studenter 2018

Spara favorit 12 nov november 2018

Årets resultat för nöjdheten hos studenterna går i positiv riktning. Absolut nöjdast är studenter som läser nätbaserad distansutbildning.

Varje år, sedan 2010, mäter Mittuniversitetet med hjälp av Svenskt Kvalitetsindex hur nöjda studenterna är med sina studier och sin studiesituation. Undersökningen har gjorts via telefonintervjuer av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) och 180 studenter har svarat på frågorna.

Resultatet för 2018 visar att den tvååriga negativa trenden för nöjdheten hos studenterna har vänt och årets resultat går istället i positiv riktning. Jämfört med tidigare år ökar nöjdheten under de första terminerna, fram till femte terminen. Tidigare år har nöjdheten minskat vid andra terminen.

Kvinnor brukar normalt sett var mer nöjda än män i denna typ av mätningar och så är även fallet när det gäller nöjdhet på Mittuniversitetet. Anmärkningsvärt är att gapet mellan könen har ökat sedan föregående år och har sedan 2015 aldrig varit så stort som det är 2018.

De studenter som läser nätbaserad distansutbildning och distansutbildningar är mer nöjda än tidigare år. För campusstudenter har nöjdheten minskat mot förgående mätning. I årets mätning fanns de mest nöjda campusstudenterna i Sundsvall.

Positivt är också att andelen studenter som upplevt diskriminering är en procent. Det är den lägsta nivån sedan mätningens start.

Ta del av resultatet för 2018 i analysrapportenLyssna och via bilderna från svenskt kvalitetsindexLyssna.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu