Mer behovsstyrd utbildning genom BLAD

Spara favorit 22 nov november 2018

Det måste bli lättare att fortbilda sig, så väl för anställda inom det privata som inom det offentliga. Ofta krockar arbetstid med utbildningstid, något som ett mer flexibelt system skulle kunna undvika. Ett beslut om en utredning av ett behovsstyrt lärande genom anpassat deltagande, BLAD, har därför tagits av rektor.

Varje dag möter Mittuniversitetet förtroendevalda, företagsledare och tjänstemän, i vitt skilda sammanhang. Oavsett sammanhang är budskapet ofta detsamma från kommunerna i Jämtland, Västernorrland och Hälsingland – att en av regionens största utmaningar är att säkerställa kompetensförsörjningen, både på kort och på lång sikt.
– Problemet för de flesta, både privata arbetsgivare och för offentlig sektor, är att de inte kan skicka alla sina medarbetare på utbildning samtidigt eller ens under arbetstid. Då behövs det mer flexibla former så att de kan utbilda sig när det passar dem själva bäst, säger Ulrika Auno, projektledare för BLAD.

Behovet av ett mer flexibelt distributionssystem för utbildning har varit utgångspunkten för den utredning som nu kör igång. Men det är inte bara de som är i behov av utbildning som tjänar på att distributionen blir mer flexibel. Mittuniversitetet behöver ta nästa steg vad gäller teknikstött lärande, uppdrags- och ordinär utbildning och kompetensförsörjning för att stärka lärosätet som ett globalt universitet och fördjupa vårt regionala engagemang.
– Utredningen ska ta reda på hur vi kan skapa former för att möta behovet, och då kommer vi också att utveckla e-lärandet. Så det är en win-win dimension i det här eftersom vi som lärosäte också vinner på det. Vi är redan bra på e-lärande, men vi kan bli ännu bättre, säger Ulrika Auno.

Utredningen som nu tar sin början kommer att pågå fram till sommaren. Under den tiden ska en pilot tas fram och ambitionen är att den ska provköras redan till hösten av en eller ett par avdelningar.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu