Ladok helt stängt 6–18 november

Spara favorit 5 nov november 2018

Ladok, systemet för studiedokumentation, stänger den 6 nov kl 15. Nya Ladok öppnar den 19 november.

Anledningen till systembytet är att den tekniska plattformen för dagens Ladok snart är 40 år gammal och inte uppfyller dagens krav. Den har blivit svår och dyr att underhålla. Därför har hela systemet gjorts om. Nya Ladok är helt webbaserat och anpassat för att kunna användas från olika plattformar. 

Nya Ladok innebär snabbare och effektivare administration och har ett antal fördelar jämfört med nuvarande system. Lärare kan rapportera resultat direkt i systemet. Bevis för samtliga typer av utbildning kommer att kunna utfärdas. Examinatorer kommer att attestera resultat direkt i systemet. Handläggningen blir enhetligare och rättssäkerheten ökar.

Mer information och nyheter om nya Ladok

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu