Framtidens digitala lärande på Mittuniversitetet

Spara favorit 26 nov november 2018

Nu startar projektet som ska utreda hur vi som lärosäte kan nå målet att vara ledande inom digitalt lärande.

Hur ska Mittuniversitetet organisera arbetet med digitalt lärande? I Mittuniversitetets strategi för 2019–2023 har styrelsen beslutat att Mittuniversitetet ska “vara nationellt ledande och internationellt erkända i utveckling av och kvalitet i flexibla utbildningsformer och teknikstött lärande: Digitalisering och nätverk ska tillvaratas med nya former för deltagande.” För att undersöka hur vi bäst gör detta startar nu ett projekt kring digitalt lärande.

Projektet har i uppdrag att genomföra en nulägesanalys av utmaningarna inom det digitala lärandet samt ge förslag på en utvecklings- och förvaltningsorganisation med roller, ansvar och processer. Vidare ska projektet titta på vilka kompetenser som behövs i den föreslagna organisationen.

Det kommer att genomföras intervjuer och workshops med lärare, studenter, olika stödfunktioner och ledning under december till februari för att titta på hur det fungerar idag och få input till en ny organisation och bemanning.

Projektet kommer att avslutas i april 2019 med en rapport med en rekommendation om hur den framtida organisationen bör utformas för att uppnå Mittuniversitetets mål om att vara ledande inom digitalt lärande.

Information finns även i medarbetarportalens projektlista

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu