Förnyad konkurrensutsättning av resebyrå-, och reseadministrativa tjänster

Spara favorit 13 nov november 2018
Exteriör, Åkroken

Det nuvarande avtalet mellan Mittuniversitetet och BCD, tidigare Ticket Biz, upphör 181231. Avtalet är dock förlängt under pågående resebyråupphandling.

Mittuniversitetet och Umeå Universitet samarbetar i detta arbete, där syftet är att bl a öka volym och få samordningsvinster.

Avtalet kommer att tecknas av Umeå Universitet där Mittuniversitetet är en avtalspart.

 

Resebyrå-, och reseadministrativa tjänster gällande statens tjänsteresor i Sverige och utomlands är sedan år 2016 ramavtalade.

Detta innebär att statliga myndigheter har möjlighet att genomföra en förnyad konkurrensutsättning från befintligt ramavtal.

Här kan du se vilka resebyråer som erbjuder sina tjänster i ramavtalet, de är inte rangordnade.

I det statliga ramavtalet har grundkraven tydliggjorts. I det arbete som nu pågår mellan Umeå Universitet och Mittuniversitetet är målet att förtydliga eventuella tilläggskrav.

avropa.se kan du läsa vad som ingår i grundkraven, vill du komplettera dessa så skicka in dina synpunkter i formuläret.

Dina synpunkter är anonyma. Du har möjlighet att lämna synpunkter fram till 30 nov

 

Mer information om det pågående samarbetet kommer löpande att läggas ut på medarbetarinformationen.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu