Ett vänligt och inkluderande bemötande av nyanställda

Spara favorit 22 nov november 2018

Det framgår av resultatet av den utvärdering som HR-avdelningen genomfört i oktober av introduktionen av nyanställda. Även stödet till chefer i samband med nyanställning har utvärderats.

Utvärderingen som skickades ut till nyanställda medarbetare som varit anställda i max ett år, visar tydligt på att vi har ett vänligt och inkluderande bemötande mot alla nyanställda. De flesta tog upp kollegorna som något positivt med den första tiden som nyanställd.

–  Det tolkar vi som en styrka hos oss på Mittuniversitetet och helt i linje med det aktiva medarbetarskapet som vi har med i vår strategi. Många nyanställda som fått en fadder/mentor eller liknande när de började har varit mycket nöjda med det, kommenterar Madeleine Juliusson och Marie Larsson, HR-specialister.

HR-avdelningen har också gjort en utvärdering av chefers upplevelse av stödet när en ny medarbetare börjar, samt hur de själva jobbar med introduktion på sin avdelning. Resultatet visar att många chefer jobbar aktivt med sin lokala introduktion och blandar in hela avdelningen i introduktionsarbetet vilket också speglar den positiva upplevelsen som många har kring bemötandet från sina nya kollegor.

–  Men vi ser också, utifrån resultatet på utvärderingarna, att vi behöver jobba vidare och utveckla stödet till våra chefer när en ny medarbetare börjar. Det kan i sin tur bidra till att upplevelsen av första tiden som nyanställd blir ännu bättre, säger Madeleine och Marie.

– Något vi kommer ta tag i nu och jobba vidare med under 2019.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu