Status genomförandeplanen för förvaltningens omorganisation

Spara favorit 8 okt oktober 2018

Den 1 november införs den av rektor beslutade omorganisationen, där en gemensam central stödverksamhet skapas. Under hösten pågår ett intensivt arbete med den genomförandeplan som syftar till att få allt på plats.

I genomförandeplanen ingår ett antal delprojekt som de flesta löper på enligt plan.

Gränssnittsanalys

Ett utkast till rapport är levererad till förvaltningschefen. Nästa steg är att presentera den för cheferna i FLG och sedan för universitetets ledning, studentkåren och de fackliga organisationerna. Rapporten kommer då den är färdig att publiceras på medarbetarportalen.

Rekryteringar

Intervjuerna av kandidater till de båda chefstjänsterna är genomförda (de fackliga organisationerna har några kandidater kvar att träffa) och förvaltningschefen kommer att fatta beslut om tillsättning inom kort. Alla avdelningar kommer att ha en ansvarig chef den 1 november, i vissa fall kan det vara en tillförordnad chef i väntan på att ordinarie chef tillträder.

Riskbedömning

Alla de åtgärder som identifierades under riskbedömningen har antingen åtgärdats eller tas vidare in i den nya organisationen.

Systemändringar

Arbetet med ändringar i våra IT-system löper på enligt plan. I projektet ser man över möjligheterna att synka detta arbete med den omorganisation som ska ske inom HUV samt att avdelningarna såväl inom HUV och NMT blir institutioner om förslaget till ny arbetsordning beslutas av styrelsen i december.

Sårbarhetsanalys IT

Alla intervjuer är genomförda och ett utkast till rapport är levererad till förvaltningschefen och presenterad muntligen för universitetsledningen. Rapporten kommer att återkopplas till IT-avdelningen inom kort. Den kommer att publiceras på medarbetarportalen då den är klar. 

Mer information

Bakgrund och mer information om förändringen:
Gå till sidorna om utvecklingsarbeten

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu