Slutrapport klar om IT:s sårbarhet

Spara favorit 31 okt oktober 2018

Rapporten blir ett underlag i den fortsatta processen att utveckla IT-verksamheten.

I riskanalysen som föregick beslutet att organisera om förvaltningen uttryckte arbetstagarna en allvarlig risk för kompetensflykt för IT-verksamheten. Den beskrevs som personberoende och att det finns brister i systematisk kompetensöverföring. IT-avdelningens ansvar för verksamhetskritiska system, och personberoendet gör verksamheten sårbar. Rektor beslutade därför att en sårbarhetsanalys av IT-verksamheten skulle genomföras.

Sören Berglund, CIO/IT-chef vid Umeå universitet, fick i uppdrag att göra utredningen och beskriva risker med tekniska lösningar, IT-system och andra centrala IT-resurser samt att föreslå åtgärder som minimerar effekter av dessa risker. Under augusti och september har han bland annat intervjuat ett tiotal personer vid Mittuniversitetet, både i Sundsvall och Östersund.

Sören Berglund har nu återrapporterat utredningen muntligt till universitetsledningen och IT-avdelningen, samt överlämnat den skriftliga slutrapporten med förslag till handlingsplan till förvaltningschefen.

Ansvaret för den fortsatta processen ligger på förvaltningschefen, som ansvarar för att en plan tas fram i dialog med berörda chefer och de fackliga parterna.   

- Min tanke är att en del kommer att hanteras av den nya chefen för avdelningen för infrastruktur, annat blir särskilda åtgärder, kommenterar Lotten Glans.

SlutrapportLyssna

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu