Omorganisationen på HUV beslutad

Spara favorit 30 okt oktober 2018

Vid rektors beslutsmöte 30/10 beslutades att HUV-fakulteten får en ny avdelningsstruktur från 1 januari.

Förslaget till ny organisation har diskuterats under hösten och det har också gjorts en riskanalys. Syftet med omorganisationen är att ge avdelningarna bättre förutsättningar för att driva eget utvecklings- och strategiarbete och mer resurser för till olika uppdrag.

Den nya organisationen kommer att bestå av sex avdelningar/institutioner:
1. PSY och SOA (Psykologi och socialt arbete)
2. EVJ och TUG (Företagsekonomi, juridik, kulturgeografi nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap)
3. UTV (oförändrad)
4. SHV och HUM (Genusvetenskap, engelska, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, religion, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska, svenska som andraspråk)
5. OMV (oförändrad)
6. HLV (oförändrad) 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu