Nytt förslag på avdelningsindelning på HUV efter riskanalys

Spara favorit 11 okt oktober 2018

Det finns ett förslag på en ny avdelningsstruktur inom HUV från den 1 januari. Förlaget presenterades tidigare i höst och efter riskanalys har det nu reviderats.

Förändringen inom HUV innebär att större enheter skapas från 1 januari. Syftet är att ge avdelningarna bättre förutsättningar för att driva eget utvecklings- och strategiarbete och även ge bättre förutsättningar för chefsuppdraget i form av mer tid.

Utifrån riskanalysen har förslaget reviderats och ser ut så här:

  1. PSY och SOA (Psykologi och socialt arbete)

  2. EVJ och TUG (Företagsekonomi, juridik, kulturgeografi nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap)

  3. UTV (oförändrad)

  4. SHV och HUM (Genusvetenskap, engelska, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, religion, sociologi, statsvetenskap, svenska, svenska som andraspråk)

  5. OMV (oförändrad)

  6. HLV (oförändrad)

Nästa steg i processen är att presentera förslaget för den centrala samverkansgruppen (CSG) den 19 oktober och därefter, förutsatt att förslaget får stöd av CSG, lägga fram förslaget till rektor för beslut.  

Läs mer om omorganisationen inom HUV:
Förslag till ny avdelningsorganisation inom HUV

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu