Mittuniversitetet söker ny prorektor för forskningsfrågor

Spara favorit 12 okt oktober 2018

Mittuniversitetet söker ny prorektor för forskningsfrågor från och med 2019-01-01. Som prorektor kommer ditt arbetsområde ligga inom forskningsfrågor där du ska driva utvecklingen gemensamt för båda fakulteterna.

Behörighet och bedömningsgrunder

  • Du ska vara professor.

Nedanstående kompetenser och färdigheter är meriterande för uppdraget.

  • Du bör ha dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt söka och erhålla forskningsmedel, exempelvis rådsmedel.
  • Du bör ha god kännedom om samt relationer till andra universitet och högskolor, nationellt och internationellt.
  • Du bör ha intresse för att utveckla forskningssamverkan med icke-akademiska organisationer regionalt och nationellt.
  • Du bör kunna uppvisa en tydlig idé om universitetets och forskningens och forskarutbildningens roll i samhället, samt vilka värderingar universitetets forsknings- och utbildningsverksamhet bör utgå från samt upprätthålla.
  • Du bör ha dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt akademiskt ledarskap samt uppvisa god administrativ förmåga.
  • Du bör vara väl förtrogen med Mittuniversitetets strategi 2019-2023 och visa på förmåga att reflektera kring, arbeta för, samt balansera de mål som ingår i denna inom ramen för uppdraget som prorektor.

Tillsättning: 2019-01-01
Stationeringsort: Östersund
Ref. nr: MIUN 2018/2000

Ansökan

Ansökan ska innehålla CV i kortform samt en ansökan på högst ett A4 där du, med utgångspunkt från angivna kompetenser och färdigheter, utvecklar varför du skulle vara en bra prorektor för forskningsfrågor

Välkommen med Din ansökan via rekryteringssystem, medarbetarportalen.miun.se, senast 2018-10-25.

Information

Frågor om uppdraget besvaras av rektor Anders Fällström, anders.fallstrom@miun.se

Frågor som ansökningsförfarandet besvaras av chefsjurist Arne Wahlström, arne.wahlstrom@miun.se

Förslag till kandidat?

Rekryteringsgruppen välkomnar förslag på lämpliga kandidater. Vill du lämna ett sådant förslag skickar du det till Arne Wahlström, arne.wahlstrom@miun.se.

Föreslagna kandidater kommer därefter att kontaktas och få frågan om de är intresserade av att lämna in en ansökan. Med hänsyn till att den 25 oktober är sista ansökningsdag bör förslag inlämnas i god tid så att föreslagna kandidater får tid på sig att färdigställa sin ansökan.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu