Kari Marklund avliden

Spara favorit 16 okt oktober 2018

Kari Marklund, tidigare rektor vid dåvarande Mitthögskolan, har avlidit. Han blev 80 år gammal. Kari Marklund var rektor vid Mitthögskolan 1994 - 1998.

Kari Marklund, född i Torneå i Finland, var en av de drivande krafterna för att Mitthögskolan skulle bli universitet. Det var under hans tid som rektor som den första ansökan om att få bli ett universitet lämnades in. Han insåg också tidigt vikten av distansutbildning och bidrog till att stärka Mitthögskolan inom det området. I skriften Sveriges nästa universitet – Mitthögskolans första 10 år skriver han:

”För en nätverkshögskola är utvecklandet av sådana nya former av strategisk betydelse. Jag talade ofta om närutbildning i stället för distansutbildning eftersom ju utbildningen kom närmare studenten, ofta ända in i hemmet, med teknikens hjälp. Mitthögskolan var först i Norden med att börja använda begreppet flexibel utbildning.”

När Kari Marklund 1998 av regeringen utnämndes till landshövding i Norrbottens län avgick han som rektor, men hyste ett fortsatt stort intresse för Mitthögskolan och dess strävan för att bli ett universitet.

Innan Kari Marklund kom till Mitthögskolan bedrev han forskning och undervisade vid Oxfords universitet. Han var även överbibliotekarie vid Linköpings universitet och vid Lunds universitetet. Därefter var han chefredaktör för Nationalencyklopedin förlagsdirektör för Bokförlaget Bra Böcker. Han var också djupt engagerad i idrottsrörelsen och var bland annat förbundsordföranden i Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu