Eldsjälar arbetar för att Mittuniversitetet ska bli ledande inom hållbarhet

Spara favorit 5 okt oktober 2018

”Hållbar utveckling ska genomsyra all vår verksamhet vid Mittuniversitetet. Vi ska vara föregångare och ledande inom hållbar utveckling i regionen.” Det är målbilden för nätverket för hållbar utveckling vid Mittuniversitetet som i förra veckan träffades för att planera Mittuniversitetets nästa hållbarhetsevent.

Engagemanget handlar både om att Mittuniversitetet som samhällsaktör ska vara föregångare, men det handlar minst lika mycket om personliga drivkrafter.

– I framtiden vill jag att vi ska kunna se våra barn och barnbarn i ögonen och kunna säga att vi gjorde vad vi kunde. Vi har kunskapen om vilka förändringar som världen behöver och vi måste ta vårt ansvar, både som individer och som universitet, säger Lena Lenner, NMT-kansliet.

Andra drivkrafter handlar om att göra nytta av våra samlade kunskaper och resurser.
– Vi har en unik möjlighet att dra nytta av all den kunskap vi har inom Mittuniversitetet. Hållbarhet spänner över så många olika områden och tillsammans kan vi göra mycket bra som kommer till nytta, i vår vardag, i vår region och i slutändan i världen, säger Catrin Johansson, MKV.

I början av 2019 planeras ett större hållbarhetsevent som syftar till att öka engagemanget för hållbarhetsfrågor inom Mittuniversitetet, att synliggöra allt bra som redan görs samt att göra verkstad av de goda idéer som finns. Under hösten kommer ett program att arbetas fram.

I nätverket deltar idag flera från hela universitetet, från båda fakulteterna, avdelningar, förvaltningen samt Studentkåren. Nätverket är öppet för alla medarbetare och studenter som på olika sätt vill vara med och påverka hållbarhetsarbetet.

– Nätverkandet i sig har redan lett till flera samarbeten och att vi har börjat knyta samman våra styrkor till en helhet. Vi har bland annat skapat nya forskningsansökningar, hjälpts åt att uppdatera vår resepolicy och fått upp hållbarhet på högsta ledningsnivån. Mittuniversitetets nya strategi betonar hållbar utveckling och ger oss fart in i en mer hållbar och önskvärd framtid, säger Johan Lilja, KMT.

Under hösten kommer nätverket att ha inspirationsmöten varannan vecka med kortare avstämningar för att bättre uppdatera varandra kring vad som händer. Vilken dag passar dig bäst? Påverka valet av mötesdag genom att rösta på olika alternativ.

Till omröstningen av mötesdagar

Läs mer om nätverket för hållbar utveckling vid Mittuniversitetet och gå med i den nystartade facebookgruppen. Välkommen!

Mer om nätverket
Nätverket för hållbar utveckling

Gå med i facebookgruppen:
Nätverket för hållbar utveckling på Facebook

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu