Presentation från föreläsning om digital tentamen

Spara favorit 4 dec december 2018

29 och 30 november hölls en föreläsning om möjligheter med digital tentamen. Nu finns presentationen tillgänglig för de som är intresserade av digitaliseringen av tentamen.

 

Mer information

 

Usprunlig nyhet från november 2018

Mats kommer att prata om de nya möjligheter digitaliseringen skapar för utveckling av examinationsformerna på distans och framförallt vid salstentamen – digital tentamen är verksamhetsutveckling. Mats kommer även tar upp vilka förutsättningar som behövs kring utrustning, lokaler, IT-system och kompetensutveckling samt till exempel förändring av administrativa rutiner.

Flera lärosäten i Sverige har nu påbörjat datoriserad tentamen i anpassade lokaler på campus eller använder befintliga datasalar alternativt vanliga lärosalar där studenten tar med egen dator (BYOD). Lärosäten har skapar arbetsgrupper kring digital tentamen, genomför inspirationsdagar (interna konferenser), genomför upphandlingar, skriver kravspecifikationer samt genomför pilottester. 

Huvudmålet med projektet Digital Tentamen II är att skapa en fortsatt grund för lösningar runt digital tentamen samt att vidareutveckla samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan lärosäten. Projekt Digital tentamen II påbörjades 2015 och avslutas under 2018. Det är ett nationellt lärosätesprojekt via SUNET Inkubator. 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu