Nominera till lika villkorspriset!

Spara favorit 7 mar mars 2018

Fram till och med den 3 april kan både medarbetare och studenter nominera personer till Mittuniversitetets lika villkorspris. Priset ges till person/personer som genomfört insatser vilka på ett positivt sätt främjat lika villkorsarbetet inom lärosätet.

Lika villkorspriset vill lyfta fram goda exempel inom Mittuniversitetet för att stimulera insatser som på sikt bidrar till lika villkor. Du kan antingen föreslå personal, student, grupp, eller avdelning vid Mittuniversitetet eller söka själv. Prissumman är 10 000 kronor.

Förslag med motivering lämnas skriftligen till Niklas Bergman, niklas.bergman@miun.se, eller Niklas Bergman, Mittuniversitetet, 831 25 Östersund, senast 3 april. Jury är strategigruppen för lika villkor. Priset delas ut vid Lika villkorsdagen 16 maj.

Med lika villkor avses arbetet utifrån diskrimineringslagen vad gäller kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu