Nytt från styrelsen 28 september 2017

Spara favorit 29 sep september 2017

Delårsrapporten för verksamheten under första halvåret 2017 var en av beslutspunkterna när universitetsstyrelsen sammanträdde 28 september.

Delårsrapport
Delårsrapporten pekar mot utfall kommer att ligga väl i linje med budget. Styrelsen godkände delårsrapporten, men framförde också önskemål om något mer detaljerad ekonomisk redovisning framgent.

Prorektorsrekrytering
En rekryteringskommitté är bildad och den sammanträder 12 oktober. Kommitténs uppdrag är att presentera förslag till nya prorektorer till styrelsens sammanträde den 12 december.  Kandidaterna ska dessförinnan möta hörandeförsamlingen. Preliminärt sker det under senare hälften av november.

Chefsrollen på Mittuniversitetet
Interrevisorn har granskat chefsrollen på Mittuniversitetet. Granskningen har resulterat i fyra förbättringsområden. Diskussionen kring förbättringsområdena och planerade åtgärder fortsätter vid styrelsemötet.

I övrigt:
Rektor informerar styrelse kring arbetet med ny vision och strategi. Styrelsen vill ha kontinuerlig information och möjlighet att ge inspel på arbetet innan strategin fastslås i maj 2018.

Rektor informerar styrelse om utfallet av budgetpropositionen, om antagningsläget, om Innovationsplattform Norr samt kring arbetet med att förbättra arbetsmiljön på avdelningen för socialt arbete.

Rektor fick också i uppdrag att utreda de långsiktiga konsekvenserna av omlokaliseringen av Mittuniversitetets verksamhet i Härnösand. Underlaget ska presenteras under senare delen av 2018.

Styrelsen har framfört önskemål om att få en närmare inblick i olika delar av verksamheten och denna gång fick ledamöterna ta del av en mycket uppskattad förevisning av olika pågående forskningsprojekt vid STC. 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu