Utvärdering av försöksverksamhet med övningsskolor

Spara favorit 7 jul juli 2017

Mittuniversitetet deltar i den utvärdering av övningsskolor som UKÄ genomför.

För att ytterligare höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) pågår en försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. UKÄ har i uppdrag att utvärdera denna verksamhet. Tillsammans med femton andra lärosäten är Mittuniversitetet utvalt att vara med i denna utvärdering.

För att genomföra utvärderingen har UKÄ rekryterat en bedömargrupp utifrån nomineringar från lärosäten och olika organisationer, och som kommer att arbeta med utvärderingen under fem år. Mittuniversitetet finns representerade i bedömargruppen genom professor Lena Boström på avdelningen för utbildningsvetenskap.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu