Uppgradering av forskningsdatabasen

Spara favorit 9 aug augusti 2017

Sista veckan i augusti planeras den uppgraderade versionen av forskningsdatabasen tas i drift. Alla användare inbjuds att anmäla sig till de utbildningstillfällen som erbjuds i Sundsvall 23 aug och Östersund 24 aug.

Bakgrund

Mittuniversitetet använder systemet Converis v. 4.7 (hos oss känt som forskningsdatabasen) för att hantera processen kring forskarstudenternas individuella studieplaner. Sedan en längre tid tillbaka har vi inte följt med i leverantörens uppgraderingar, och de har nu beslutat att upphöra att stödja den nuvarande versionen. Ett uppgraderingsprojekt inleddes därför under slutet av våren 2016 för att komma ikapp till den aktuella version 5.9.

Syftet med uppgraderingen är att avhjälpa en del långvariga och tilltagande driftproblem med den befintliga versionen av databasen, samt att garantera driftsäkerheten i framtiden. Det har även funnits en avsikt att skapa visst utrymme för effektiviseringar genom ökad överföring av data mellan forskningsdatabasen och andra system samt ett smidigare gränssnitt, men fokus har varit att säkerställa att den befintliga funktionaliteten för individuella studieplaner inte äventyras i övergången.

Uppgraderad version

Uppgraderingsprojektet börjar nu närma sig mållinjen, och driftsättning av den nya versionen är tänkt att ske under den sista veckan i augusti 2017. Den gamla forskningsdatabasen kommer då att ersättas med en ny version, med all befintlig information bevarad och överflyttad. För användarna kommer detta att innebära att man behöver orientera sig i ett nytt, modernare gränssnitt – men handläggningsordningen är i stora drag oförändrad. I det nya systemet gör man därför samma saker, men på delvis nya sätt.

Utbildningstillfällen

Inför driftsättningen av det nya systemet erbjuds utbildningstillfällen vid följande datum och tider:

Sundsvall 23 augusti, lokal E408:                                    

  • Kl. 09:00 – 10:30
  • Kl. 11:00 – 12:30
  • Kl. 14:00 – 15:30

Östersund 24 augusti, lokal G3358:

  • Kl. 09:15 – 10:45
  • Kl. 11:00 – 12:30
  • Kl. 14:00 – 15:30

Anmälan sker senast den 16 augusti genom e-post till kersti.holmin@miun.se, meddela avsedd ort och tid för deltagandet. Tillfällena ges på engelska om det finns engelskspråkiga deltagare, annars på svenska.

Mer information

Aktuell information om forskningsdatabasen kan alltid nås via forskningsdatabasens webbsida här i medarbetarportalen. 

Ytterligare information om det nya systemet kommer även att meddelas i samband med driftsättningen. 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu