Mittuniversitetet får två prorektorer från 2018

Spara favorit 12 maj maj 2017

Den 10–11 maj hade Mittuniversitetet sitt årliga styrelseinternat. Då beslutades bl a att det från 2018 ska finnas två prorektorer; en för utbildning och en för forskning. Även förutsättningarna inför att vår utvecklingsplan med strategier går ut 2017 diskuterades.

Denna gång besökte universitetsstyrelsen Universitetet i Tromsö i norra Norge. Anledningen till att styrelsen valde Tromsö var att utbyta erfarenheter med ett universitet som precis som Mittuniversitetet ligger utanför storstadsregioner och har flera campusorter.  

Nya styrelseledamöter 

Den första dagen ägnades en stor del av tiden till att presentera Mittuniversitetets verksamhet för styrelsen eftersom den till stor del består av nya styrelsemedlemmar. Dessutom diskuterades ett antal förutsättningar inför att Mittuniversitetets utvecklingsplan med tillhörande strategier går ut 2017 och styrelsens roll i arbetet med att ta fram en ny strategi.  

Två prorektorer från 2018

Det formella styrelsemötet hölls under dag två och förutom genomgång av riskanalys och ett antal formella punkter beslutades om en förändring i arbetsordningen som möjliggör två prorektorer.

Rektor Anders Fällström vill ha en tydligare universitetsledning där det finns någon på central nivå med övergripande ansvar för utbildning respektive forskning. Det ska alltså från och med 2018 finnas två prorektorer, där den ena ansvarar för utbildning och den andra för forskning. Deras uppgift ska vara att driva utvecklingen inom sina respektive områden gemensamt för båda fakulteter. En av personerna kommer att vara ställföreträdande rektor vid rektors frånvaro.

Nuvarande prorektor Mats Tinnstens förordnade går ut den 31 dec 2017 och därför startas nu ett arbete med att utse två prorektorer. Styrelsen beslutade hur detta ska gå till. Det är styrelsen som utser prorektorerna. En kommitté bestående av styrelsens ordförande, vice ordförande, rektor, en lärarledamot, en studentrepresentant samt en personalföreträdare ska arbeta med rekryteringen. För att få en transparens i processen ska en samrådsgrupp utses. Den ska bestå av 6 lärare (fakultetsnämnderna utser 3 var), 2 studenter (utses av studentkårerna), 2 personalrepresentanter (utses av de fackliga organisationerna), 2 representanter från teknisk-administrativ personal (utses av personalföreträdarna). 

Rekryteringskommittén ska presentera två kandidater för samrådsgruppen varav en ska vara kvinna och en man. Kommittén ska i sitt förslag ange vem som föreslås vara rektors ställföreträdare. Minst en av prorektorerna ska vara stationerad i Östersund. Behörig att vara prorektor är den som uppfyller behörighetskrav som professor eller lektor. Kommitténs arbete startar först efter halvårsskiftet då nya lärarledamöter är utsedda.

Universitetet i Tromsö

Universitetet i Tromsö är ett resultat av flera sammanslagningar av mindre universitet och högskolor, den senaste sammanslagningen skedde 2013. Nästa år fyller universitetet 50 år. Med sina 16 000 studenter och 3 500 anställda är universitet ett av Norges största. Universitetet i Tromsö har liknande utmaningar och möjligheter som Mittuniversitetet, exempelvis finns man i en region med låg övergångsfrekvens. Universitetet bedriver en hel del distansutbildningar, både nätstudier utan träffar och distansutbildning med träffar. Man har hela tio campus varav några är väldigt små, det minsta har enbart tio anställda.  90% av de studenter som rekryteras från regionen blir kvar i regionen, 30% av dem som rekryteras från andra ställen blir kvar i regionen. Motsvarande siffror för Mittuniversitet är 85 respektive 18 %. Merparten av studenterna som examineras från Universitetet i Tromsö arbetar inom offentlig sektor efter studierna. Developing the High North – översatt Drivkraft i norr – är deras tydliga strategi och de har en tydlig profilering mot arktisk forskning med flera internationella samarbeten, bland annat med Luleå tekniska universitet.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu