Anders har presenterat sig

Spara favorit 5 maj maj 2017

De tre personalmötena med vår nya rektor Anders Fällström, dit alla medarbetare varit inbjudna, är nu genomförda. Vi fick då veta lite mer om Anders tankar om framtiden för Mittuniversitetet och fick tillfälle att ställa frågor.

Ett par hundra medarbetare har deltagit på plats och ett av tillfällena direktsändes via webben. Du kan titta på den filmen i rutan på denna sida.

Mittuniversitetets roll

Anders presenterade till att börja med sin syn på vad Mittuniversitetets roll är; som andra universitet ska Mittuniversitetet bidra med kunskapsutveckling, regionalt, nationellt och internationellt. Han poängterade även att utbildning och forskning måste gå hand i hand. Anders valde också att lyfta fram fem områden som han tror är viktiga för Mittuniversitetets utveckling i framtiden:

Globalisering och internationalisering: som universitet är vi den organisation som har bäst möjligheter att dra in världen till regionen.

Digitalisering: Mittuniversitet är nationellt ledande inom e-lärande, men vi behöver ta nästa steg och tänka in även uppdragsutbildning och livslångt lärande.

Mobilitet: att få in personer från andra delar av landet och världen är viktigt, liksom att vi på längre eller kortare tid vistas utanför Mittuniversitetet och också deltar i nationella och internationella nätverk.

Profilering: som ett litet universitet behöver vi fortsatt profilera oss och göra det som ingen annan kan göra eller som ingen annan gör bättre än oss.

Samarbete: med andra lärosäten, detta som en följd av profileringen där vi exv. tillsammans med andra lärosäten kan komma överens om att specialisera oss inom olika områden, t. ex. olika inriktningar inom specialistsjuksköterskeutbildningen. Här är inte minst samarbeten med övriga lärosäten i Norrland viktigt.

För att lyckas med detta poängterade Anders att det behövs en god arbetsmiljö där vi som medarbetare tycker det är roligt att gå till jobbet och där vi känner oss trygga. Alla roller på universitetet behövs och vi ska inte förstärka en uppdelning mellan akademi och stödverksamhet.

Kommande strategiarbete

Anders presenterade också några tankar om det strategiarbete som ligger framför oss eftersom nuvarande utvecklingsplan med tillhörande strategier (utbildningsstrategi, forskningsstrategi och strategi för verksamhetens förutsättningar) går ut 2017. För det första kommer det inte vara uppdelat på flera strategier utan det kommer att bli en samlad strategi för hela verksamheten. Strategiarbetet kommer att börja med styrelsemötet den 10–11 maj där övergripande samhällsutmaningar och hur Mittuniversitetet kan bidra till att möta dessa regionalt, nationellt och internationellt, ska diskuteras. Sedan kommer alla medarbetare engageras i arbetet på olika sätt under hösten och arbetet kommer med stor sannolikhet dra över en bit på 2018.

Frågestund

Under frågestunderna kom flera olika frågor upp om allt från internationalisering, till kollegialitet, pedagogisk meritering och strategiarbetet. Exempelvis:

Kommer det finnas tydliga mål för internationalisering i framtiden?
– Ja det kommer det att göra.

Hur ser du på pedagogisk utveckling?
– Det är viktigt med pedagogisk meritering och det bör vi införa på bred front och koppla ihop detta med den digitala utvecklingen.

Hur kan vi öka övergångsfrekvensen för främst unga män i våra regioner?
– Vi behöver jobba tidigare i åldrarna och framförallt samarbeta brett med andra aktörer i regionen och kraftsamla kring frågan.

Vad har universitetsstrategen som har anställts för roll och uppdrag?
Anna-Lena Perdahl, som anställts som universitetsstrateg, ska vara ett stöd till ledningen i första hand, men även till fakulteter och avdelningar, kring verksamhetsutvecklingsfrågor. Genom en god omvärldsbevakning kan vi få viktig input till oss som vi kan diskutera och ta ställning till.

Hur ser du på våra kollegiala organ?
– Det är viktigt att ansvar och befogenheter hänger ihop och att det är klart och tydligt vem som fattar beslut. På avdelningsnivå ser jag det som att avdelningschefen – som är den som har både personal- och ekonomiskt ansvar – måste vara den som också fattar besluten efter väl gjorda beredningar i kollegiala och andra organ.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu