Stort intresse för planeringsbidrag

Spara favorit 16 nov november 2017

Hela 64 stycken intresseanmälningar har inkommit för att få ta del av de planeringsbidrag som utlysts via forskningsstrategin för att förbereda ansökningar om externa projektmedel från forskningsråden.

Respektive fakultet ska nu prioritera vilka av deras intresseanmälningar som ska få klartecken att skicka in en fullständig ansökan om planeringsbidrag. Med anledning av det stora intresset kommer besked till sökande att kunna börja lämnas som tidigast den 24 november.

Ytterligare information om processen

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu