Prorektorsrekryteringen pågår

Spara favorit 6 nov november 2017

Under november intervjuar rekryteringskommittén nominerade personer och presenterar sedan två kandidater för samrådsgruppen.

Rekryteringskommittén intervjuar den 7 november fem av de prorektorskandidater som nominerats; tre för utbildning och två för forskning. Den 24 november ska de sedan presentera två kandidater för samrådsgruppen varav en ska vara kvinna och en man. Kommittén ska i sitt förslag ange vem som föreslås vara rektors ställföreträdare. Minst en av prorektorerna ska vara stationerad i Östersund.

Slutligt förslag till nya prorektorer ska behandlas av universitetsstyrelsen den 12 december.  

Bakgrund

Rektor Anders Fällström vill ha en tydligare universitetsledning där det finns någon på central nivå med övergripande ansvar för utbildning respektive forskning. Det ska alltså från och med 2018 finnas två prorektorer, där den ena ansvarar för utbildning och den andra för forskning. Deras uppgift ska vara att driva utvecklingen inom sina respektive områden gemensamt för båda fakulteter. En av personerna kommer att vara ställföreträdande rektor vid rektors frånvaro.

Nuvarande prorektor Mats Tinnstens förordnade går ut den 31 dec 2017 och därför pågår nu arbetet med att utse två prorektorer. Styrelsen, som utser prorektorer, beslutade i maj hur detta ska gå till. En kommitté bestående av styrelsens ordförande Peter Nygårds, Margareta Norell Bergendahl, vice ordförande, Anders Fällström, rektor, Katarina L Gidlund, lärarledamot, Linus Theorell, studentrepresentant samt Lollo Ljuslin och Ummis Jonsson som personalföreträdare arbetar med rekryteringen.

Samrådsgrupp

För att få en transparens i processen är även en samrådsgrupp utsedd. Den består av 6 lärare (fakultetsnämnderna har utsett 3 var):

 • Ann T Ottestig, MKV
 • Pernilla Ingelsson, KMM
 • Magnus Norgren, CHE
 • Karl Gustaf Norbergh, OMV
 • Maria Lexhagen; TUG
 • Katarina Giritli-Nygren, SHV

2 studenter (utsedda av studentkårerna):

 • Thomas Berg  
 • Åse Mathisen

2 personalrepresentanter (utsedda av de fackliga organisationerna):

 • Anneli Hansson, UTV
 • Per Bergman, IT

2 representanter från teknisk-administrativ personal (utsedda av personalföreträdarna):

 • Lars P Nilsson, BIB
 • Maria Fredlund, SUSS.
Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu