Språkservice – översättning och språkgranskning

Spara favorit 14 okt oktober 2019
 Internationalisering

Om du behöver hjälp med översättning till/från engelska–svenska eller språkgranskning så finns dels en intern resurs för texter som ska bekostas via overhead, och dels externa leverantörer att anlita för övriga uppdrag.

Vad ska översättas och granskas, när och vem ansvarar för att det blir gjort? Se bilagan till Mittuniversitetets språkpolicy.

Generellt gäller att den som äger den svenska informationen ansvarar för att en översättning görs till engelska. När det gäller texter som är kortare än 200 ord så förväntas att du själv översätter dem. 

Kommunikationsavdelningen har en översättare, Kristina Söderström, som ansvarar för uppdrag som definieras som overheadkostnad (OH). Här ingår översättning av information som berör alla anställda och prioriterad information för externa målgrupper.

Övriga uppdrag beställs från externa leverantörer och medför en kostnad, dvs. bekostas av beställande avdelning/ projekt/ motsvarande. 

Vill du anlita en externa leverantör kan du till exempel kontakta:

http://proper-english.com/

https://www.native-translator.se/oeversaettning/oeversaettning-av-forskningsresultat.html

http://www.languagecraft.se/

https://www.snabboversattare.se/Akademiska-Engelska-Översättningar.htm

https://www.anglia.nu/

 

Mittuniversitetets språkpolicy

Bilaga till Mittuniversitetets språkpolicy tydliggör vilket språk som ska användas när, vad som ska översättas till engelska och ansvaret för detta.

Mittuniversitetets språkpolicy med bilaga (inkl engelsk version av bilagan)