Grafisk formgivning

Spara favorit

Kommunikationsavdelningen erbjuder grafisk utformning av exempelvis trycksaker och annat informationsmaterial. Vi levererar digitala filer som är färdiga för produktion. Tjänsten är kostnadsfri, men du beställer själv tryckning hos vaktmästerierna genom Serviceportalen och betalar för produktion enligt deras prislista. Vid produktion av annonser ansvarar beställande institution/avdelning för annonskostnader. Mer information.

Förfrågningar tas emot via Serviceportalen