Foto och film

Spara favorit

Upphandlade fotografer

Mittuniversitetet har för närvarande två upphandlade fotografer som kan anlitas vid behov: Olle Melkerhed i Sundsvall och Tina Stafrén i Östersund. För varje uppdrag ska ett avropsavtal tecknas och diarieföras. Avtal för respektive ort och fotograf finns i diariet under MIUN 2017/1614. Kontakta Anna Ossung för mer information. Observera att respektive institution/avdelning ansvarar för hantering av avropsavtal samt kostnad. Kontakta därför din prefekt/avdelningschef innan du exv. beställer en porträttbild.

Filmning och streaming

För beställning av filmning och streaming vid konferenser finns en upphandlad leverantör: Slice Mediaproduktion AB (finns i Sundsvall).

De kan arbeta både med Mittuniversitetets utrustning i F214 i Östersund och i Fälldinsalen (N109) i Sundsvall, men om de salarna inte är aktuella så tar de med egen utrustning. 

Timkostnaden är densamma för både Sundsvall och Östersund (reskostnader ingår).
Timpris för när de använder Mittuniversitetets utrustning: 550 kr.
Timpris för när de använder sin egen utrustning: 1 050 kr.

Vill du anlita dem för filmning och streaming på andra orter tillkommer reskostnader

För beställning, kontakta Slice på e-post info@slice.se,  telefon 060-15 20 00 eller direkt till Jonne Eckenberger, e-post jonne@slice.se, telefon 070-360 94 45 eller Per Berge, e-post per@slice.se, telefon 070-330 88 80.

Läs igenom checklistan innan du beställer filmning så att du vet vad du behöver förbereda.

För varje uppdrag ska det skrivas ett avropsavtal, använd då de mallar som finns på denna sida (en mall för uppdrag i Sundsvall och en mall för uppdrag i Östersund). Avropsavtalen ska diarieföras.

Har du frågor om avtalet kontakta: Kicki Strandh, kicki.strandh@miun.se