Foto och film

Spara favorit

Upphandlade fotografer

Mittuniversitetet har för närvarande två upphandlade fotografer som kan anlitas vid behov: Olle Melkerhed i Sundsvall och Tina Stafrén i Östersund. För varje uppdrag ska ett avropsavtal tecknas och diarieföras. Avtal för respektive ort och fotograf finns i diariet under MIUN 2017/1614. Kontakta Anna Ossung för mer information. Observera att respektive institution/avdelning ansvarar för hantering av avropsavtal samt kostnad. Kontakta därför din prefekt/avdelningschef innan du exv. beställer en porträttbild.

Filmning och streaming

För beställning av filmning och streaming vid konferenser finns en upphandlad leverantör.

Här finns mer information och kontaktuppgifter till leverantör.