Kontakt och förfrågningar

Spara favorit 1 jul juli 2019

Kommunikationsavdelningen bidrar till hela universitets kommunikationsarbete och är stöd till fakulteterna utifrån ledningens och fakultetsledningarnas prioriteringar.

Vårt uppdrag utgår från Mittuniversitetets strategi och Plan för kommunikation - vägval utifrån Mittuniversitetets strategi. Vi prioriterar enligt nedan kriterier:

  • Insatser som utgår från ledningen (både övergripande, ULG, FLG, och på fakultetsnivå) prioriterade utvecklingsprocesser. 
  • Insatser som stärker Mittuniversitetet som helhet: processer som omfattar alla, görs på en övergripande nivå och som stärker Mittuniversitetets varumärke.
  • Uppbyggnad/uppstartsstöd och utbildning för verksamheten att själv fortsätta en insats (exempelvis kommunikationsplan, webbplatsstruktur, utbildningar i Mailchimp och EpiServer)
  • Produktioner med relativt långsiktig livslängd och bred användning, som riktar sig mot strategiskt viktiga målgrupper och intressenter.

Vill du komma i kontakt med oss, finns din kontaktperson under Kontaktpersoner. Vi är uppdelade utifrån insititutioner inom HUV och planeringsområden inom NMT.

Nyheter

Vill du tipsa om nyheter, både interna och externa, ta i första hand kontakt med din kontaktperson eller kontakta oss via e-post.

Event

Ett pilotprojekt pågår för att professionalisera hanteringen av de events som genomförs på universitetsövergripande nivå  och för att hitta former för stöd till verksamheten för de events som genomförs på respektive institution/avdelning/forskningscentrum. Eventstödet är därför endast tillgängligt i begränsad omfattning och för test av olika typer av uppdrag. Kontakta Elin Rodin eller Linda E Andersson för ytterligare information.

Språkstöd och översättning

Vi översätter främst universitetsövergripande texter från svenska till engelska. Behöver du översätta exemempelvis en forskningsrapport kan du kontakta externa leverantörer.  Läs mer om språkstöd och översättning.

Kommunikationstjänster via andra leverantörer

Foto och film

Upphandlade fotografer

Mittuniversitetet har för närvarande två upphandlade fotografer som kan anlitas vid behov: Olle Melkerhed i Sundsvall och Tina Stafrén i Östersund. För varje uppdrag ska ett avropsavtal tecknas och diarieföras. Avtal för respektive ort och fotograf finns i diariet under MIUN 2017/1614. Kontakta Anna Ossung för mer information. Observera att respektive institution/avdelning ansvarar för hantering av avropsavtal samt kostnad. Kontakta därför din prefekt/avdelningschef innan du exv. beställer en porträttbild.

Filmning och streaming

För beställning av filmning och streaming vid konferenser finns en upphandlad leverantör.

Här finns mer information och kontaktuppgifter till leverantör.

Visitkort

Visitkorten trycks vid vaktmästeriet, Campus Östersund och faktureras din institution/avdelning. Du måste ha ett godkännande från din prefekt/chef innan beställning. 

Här beställer du visitkort.

Översättning och/eller språkgranskning (ej OH)

Översättning och språkgranskning av uppdrag som inte bekostas av gemensamma medel, OH, beställs från extern leverantör och medför en kostnad, dvs. bekostas av beställande institution/ avdelning/ projekt/ motsvarande.

Här finns förslag på externa leverantörer att kontakta.

 

50
9