Kommunikation

Kommunikationsstöd

Här hittar du information och vägledning inom området kommunikation. Kommunikationsavdelningen stöttar Mittuniversitetets chefer och medarbetare i deras kommunikationsarbete.

Studenter, Grönborg

Checklistor, formulär och mallar

Här finns stöd i form av checklistor, mallar och formulär när du ska kommunicera med dina intressenter.

Personalbilder

Kommunikation – en vägledning

I detta dokument finns en övergripande vägledning om kommunikation vid Mittuniversitetet.

Studiesituation i P-huset

Bildbanken

Bilderna i bildbanken får användas i produkter som har Mittuniversitetet som avsändare.

Medarbetare, möte

Utbildningar

Vid särskilda tillfällen eller på förfrågan kan kommunikationsavdelningen erbjuda utbildningar i kommunikation. Det kan handla om större...

Personalbilder

Kommunikationsavdelningen (KOM)

Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att sätta Mittuniversitetets utbildning och forskning på kartan.

Personalbilder

Kontakt och förfrågningar

Kommunikationsavdelningen bidrar till hela universitets kommunikationsarbete och är stöd till fakulteterna utifrån ledningens...