Vilka förmåner är aldrig tillåtna?

Spara favorit

Några exempel:

  • Penninggåvor i kontanter, värdepapper eller liknande
  • Penninglån på särskilt gynnsamma villkor
  • Borgensåtaganden eller skuldsättning
  • Köpeskilling eller fordran, amortering eller ränta som efterskänks
  • Bonusarrangemang t ex vid varuinköp eller flygresor och hotellvistelser om förmånen tillfaller den anställde och inte arbetsgivaren
  • Att förfoga över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk
  • Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor
  • Biobiljetter, biljetter till olika shower etc som inte har med anställningen att göra