Vad ska du göra om en förmån erbjuds?

Spara favorit

Ställ dig frågorna:

  • Är detta en förmån och varför erbjuds den mig?
  • Finns det en koppling mellan förmånen och mitt arbete?
  • Hur är förmånen utformad och vad är den värd?
  • Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder förmånen?