Vad säger lagen?

Spara favorit

Bestämmelserna om mutbrott finns i brottsbalken; se 10 kap 5 a-e §§. Den som gör sig skyldig till mutbrott kan dömas till böter eller fängelse. Det kan även bli aktuellt med arbetsrättsliga konsekvenser. De som ger och tar en muta kan även bli skadeståndsskyldiga gentemot mottagarens arbetsgivare.