Vad gäller för övriga erbjudanden om förmåner?

Spara favorit

Avseende övriga erbjudanden om förmåner finns en gråzon där en skälighetsbedömning alltid måste göras. Risken ökar med gåvans värde. Ett bra sätt för dig som anställd att undvika svåra gränsdragningsproblem är att helt undvika att ta emot gåvor och förmåner. En gåva du avstått från kan du aldrig ångra!